MEDİNE: Mekke’ nin 450 km kuzeyinde yer alır. Hz. Muhammed’in (SAV) 622 yılında hicret ettiği ve İslam dininin dünyaya yayıldığı ‘peygamber şehri’ olarak bilinir. Bu kutsal şehirde ziyaret edilecek, pek çok ziyaret yerleri vardır.

MESCİD-İ NEBEVİ: Hz. Muhammed’in(SAV) hicretten sonra ashabı ile birlikte inşa ettikleri ve namaz kıldırdığı yapıdır. Peygamber efendimizin kabr-i şerifleri burada yer alır. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde: “mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır.” demişlerdir.

RAVZA-İ MUTAHHARA: Mescid-i nebevi içinde bulunan hücre-i saadet ile minber arasında kalan kısma verilen isimdir. “Cennet bahçesi” olarak isimlendirilir.

CENNET-ÜL BAKİ: Hz. Muhammed (SAV) zamanında kurulan İslam dünyasının ilk mezarlığıdır. mescid-i nebevi’ye çok yakındır. Peygamber efendimizin sahabeleri, hz. Osman, Hz. Hüseyin, peygamber efendimizin amcası, eşleri ve birçok İslam âlimi bu mezarlıkta yatmaktadır.

KUBA MESCİD-İ: Hz. Muhammed’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında 14 gün kaldığı kendi sininde yapımında çalıştığı bir mescittir. İslamda cemaatle namaz kılmak için yapılmış ilk mescit olarak bilinmektedir.

UHUD ŞEHİTLERİ: Medine’nin kuzeyinde yer alan Uhud dağı, mescidi-i nebevi’ye 5 km. mesafede yer alır. Aynı zamanda hicret’in 3. yılında müşriklerle yapılan Uhud savaşının yapıldığı yerdir. Bu savaşta 70 kişi şehit olmuştur. Peygamber efendimiz(SAV) her yıl şehitleri ziyaret ederdi. bu yüzden Uhud dağı en çok ziyaret edilen kutsal mekanlardan biridir.

KIBLETEYN MESCİDİ: İslam’ın ilk yıllarında kılınan namazlar için kıble olarak Kudüs’teki Mescid-i aksa kabul edilirdi. hicretten 18 ay sonra,(berat kandiline denk gelen gün) Hz. Muhammed(SAV) ‘in ikindi namazının farzını kıldırdığı esnada, kıblenin mescidi haram(kabe) olmasına dair ayetin indiği mescid işte bu mescittir.namazın ilk iki rekatı mescidi aksa’ya doğru, son iki rekatı ise kabe-i muazzama’ya yönelerek kılınmıştır.bu sebepten kıbleteyn mescidi yani iki kıbleli mescid olarak bilinir.Müslümanların ziyaret edip namaz kıldıkları bir kutsal mekandır.

YEDİ MESCİDLER: Mekkeli müşrikler ile yapılmış olan hendek savaşının gerçekleştiği bölgede bulunan mescid’lere verilen isimdir.(mescid-i seba) Peygamber efendimizin(SAV) savaş döneminde kendisi ve sahabilerin çadır kurduğu, namaz kıldığı, dua ettiği bölgeler üzerine: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. Hz. Selman, Hz. Fatıma, Hz. Sa’d b.Muaz adına yapılmış olan mescidler bu bölgede bulunur.

Ayrıca Eris kuyusu, Ebu Bekir mescidi, amberiyle mescidi, Cuma mescidi, Hz. Ömer mescidi mescidül’l gamame gibi Medine’de ziyaret yerleri vardır.

MEKKE: Arap Yarımadası’nın batısında bulunan eski Hicaz bölgesinde ve Kızıldeniz’in doğusunda yer alır. İslâm dininince en kutsal şehir kabul edilmektedir.

MESCİD-İ HARAM: Yeryüzünde ilk ibadet yeri olan Kâbe-i muazzama’nın etrafında sonradan yapılan caminin adıdır. Çeşitli tarihlerde yenilemek ve genişletmek amacıyla birçok defalar yıktırılıp yeniden yapılmıştır.

KÂBE-İ MUAZZAMA: Mekke şehrinde bulunan ve Allah’ın evi olarak adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. En kıymetli yerdir. Müslümanların kıblesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Bu beyt, İslam’ın direğidir. Kim bu beyt’i ziyaret etmek maksadıyla hac ve umre yapmaya çıkarsa (bu yolda) öldüğü takdirde Allah’u Teâlâ, onu cennetine koymayı, sağ kaldığı takdirde, ganimet ve mükâfatla memleketine döndürmeyi taahhüt eder.”buyurmuşlardır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV: Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’nin doğusunda(şuubu beni Haşim ve zukak’ul mevlid caddesinin leyl çarşısındaki davud-tababia) arasındaki evde doğdu. Hacca gidenler bu evi de ziyaret ederler. İçerisinde Hz. Amine hatunun elleriyle salladığı ağaç beşik, olduğu gibi durmaktadır.

CENNET-ÜL MUALLA MEZARLIĞI: Mekke’deki kabristanın adıdır. Peygamber efendimizin ilk ailesi Hz. Hatice ve bazı sahabeler bu kabristan da yatmaktadır.

HİRA DAĞI: Mescid-i haram’ın kuzey doğusunda, Cebel-i Nur’un zirvesindedir. Peygamberimiz bu mağarada tefekkür ile meşgul oluyordu. Miladi 610 yılının 17.Ramazanında iken Cibril-i emin ilk vahyi getirmişti. Cebrail(a.s) “Ya Muhammed ”Oku!” dedi. Peygamber efendimiz (s.a.v) “Ben okuma bilmem.”dedi. Cebrail (a.s) “Oku, rabbinin ismi ile o rabbin ki yarattı, o insanı bir alaktan yarattı. Oku, o keremine nihayet olmayan rabbindir, kalem ile öğreten de, o insana bilmediği şeyleri öğretti.”mealinde ki kuran-ı kerimin ilk ayetlerini okudu. Bu suretle Resulullah efendimiz(s.a.v) peygamberlikle vazifelendirilmiş oldu.

SEVR DAĞI: Kâbe’nin güneyinde peygamber efendimizle, Hz.Ebu Bekir’in Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında gizlendikleri mağaranın bulunduğu dağdır.

MÜZDELİFE: Arafat ile mina arasında bulunan, bir bölgenin adıdır. Arefe günü güneş battıktan sonra Arafat’tan buraya gelinir. Minada şeytana atılacak taşlar buradan toplanır.

MİNA: Mekke’nin doğusunda bir yerin adıdır. Hac ibadeti esnasında kurban kesilen ve şeytan taşlamak için gidilen yerdir

MESCİD-İ CİN: Cin süresinin indiği yerde inşa edilmiş olan bir mescittir