Beti Turizm
Özbekistan Turu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Özbekistan
Uluğbey Medresesi
Uluğbey Medresesi
Abdülhalık Gücdevani
Emir Türbesi
Mir Arab Medresesi
Arif-i Rivegari
Mahmud-i İncirfagnevi
Muhammed Baba Semmasi
İmam Buhari Türbesi
Ubeydullah Ahrar Türbesi
Hazret-i Hızır Mescidi
Tilla Kari Medresesi
Ebu Mansur el-Maturidi Türbesi
Seyyid Emir Külal
Şah-ı Nakşibend Türbesi
Buhara Ark Kalesi

www.betitour.com | info@betitour.com
Copyright © Beti Turizm 2001-2013